Van ongebonden naar sociaal

Hoewel av MTK alweer jaren officieel te boek staat als een atletiekvereniging, richt de club zich uitsluitend op de wegatletiek. Enkele leden doen - buiten clubverband - wel eens aan baanwedstrijden mee maar de trainingen zijn gericht op het afleggen van middellange tot lange afstanden op de weg.

Al ruim voordat MTK officieel een "AV" werd, werd de basis voor de huidige vereniging gelegd. Een groep lopers verzamelde op maandagavond op de Brinkbrug achterin Krimpen aan den IJssel om gezamenlijk hun rondje te gaan doen. Juist het ongebonden karakter van de club werd daarbij als belangrijk voordeel gezien.

Met het oprichten van een officiële vereniging is een stukje van de vrijblijvendheid verdwenen. Bestuurlijk moet het nodige geregeld worden en de samenstelling van trainingsgroepen het vinden van trainers hiervoor is een behoorlijke klus. Dat wil echter niet zeggen dat de leden in een keurslijf worden geperst. In tegendeel: samen in een zo goed mogelijke en ontspannen sfeer werken aan gezondheid, conditie en snelheid is en blijft het belangrijkste doel van de vereniging.

bevrijdingsvuur

2018-02-10 07:29:12

Synchroniseer
Connect Strava Milestone inlezen HealthSync inlezen

Twitter