Privacyverklaring

av MTK vindt de bescherming van jouw online privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens worden beschermd. Wij nemen alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen.

Toegang tot jouw persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan bestuur, trainers en de diverse commisies en alleen op een 'need-to-know' basis. Toegang tot contactgegevens is ook mogelijk door andere leden echter voor zover jij daar toestemming voor hebt gegeven. Dit kan je regelen via "Mijn MTK\Profiel"

av MTK stelt jouw gegevens niet beschikbaar aan derden.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard, zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Je hebt het recht om te vragen om inzage in, correctie/verwijdering van jouw gegevens. Dit verzoek kan je indienen via de contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen we vragen om je adequaat te identificeren.

Op de website van av MTK staan links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang van jouw gegevens door die websites/organisaties.

2018-02-10 07:34:51

Twitter