Waarschuwing!

Er zijn berichten dat leden van (sport)verenigingen worden aangeschreven door voorzitter/penningmeester om een betaling te doen. We hebben nog geen signalen dat dit ook bij MTK-leden is gebeurd. Betalingen aan MTK gaan vrijwel altijd via incasso. (straks ook via IDEAL) Bij heel grote uitzondering gebeurt dit soms per mail. Mocht je een dergelijke email ontvangen controleer dan het bankrekeningnummer: NL33RABO0351933212  Betaling aan andere rekeningen, en zeker cryptomunten zoals bitcoin, niet doen.

Uitzondering is de mail die de Midwintermarathongangers hebben ontvangen van Arie. Dit is een prive-initiatief. Controleer ook hier het nummer NL44 RABO 0303577835.

2020-01-27 13:30:42

Synchroniseer
Connect Strava Milestone inlezen HealthSync inlezen

Twitter