Akkoordverklaring privacybeleid

JaNee

 

Ga je niet akkoord met het privacybeleid dan worden je verzamelde gegevens (met uitzondering van basis en betalingsgegevens,deze zijn nodig voor de ledenadministratie) verwijderd. Toegang tot het ledengedeelte (MijnMTK) van de website is niet meer mogelijk.

 

Bij infectieziektes, zoals COVID, wordt door de GGD een contactonderzoek uitgevoerd. De geinfecteerde geeft de namen door met wie hij/zij in contact is geweest. Daarna neemt de GGD contact op.

JaNee

 

 

Privacybeleid

av MTK vindt de bescherming van jouw online privacy belangrijk en wil ervoor zorgen dat jouw persoonlijke gegevens worden beschermd. Wij nemen alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen. 

Toegang tot jouw persoonlijke informatie is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan aan bestuur, trainers en de diverse commisies en alleen op een 'need-to-know' basis. Toegang tot contactgegevens van leden (zoals adres, telefoonnummers e.d.) is ook mogelijk door andere leden echter voor zover jij daar toestemming voor hebt gegeven. Dit kan je regelen via "Mijn MTK\Profiel

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens bewaard, zolang dit naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

Uitslagen: Van leden worden de uitslagen (afstand, tijd) vastgelegd. Deze info is alleen zichtbaar voor leden. Van deelnemers aan door MTK georganiseerde wedstrijden worden contactgegevens, geboortedatum, bankgegevens en afstand en tijd verzameld. Naam, sexe, leeftijdsklasse, afstand en tijd zijn openbaar toegankelijk.

Je hebt het recht om te vragen om inzage in, correctie/verwijdering van jouw gegevens. Dit verzoek kan je indienen bij het bestuur (via de contactpagina). Om misbruik te voorkomen kunnen we vragen om je adequaat te identificeren.

Verzamelde informatie

av MTK verzamelt onderstaande informatie: 

  • Basisinformatie: Zoals naam, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, gebruikersnaam en wachtwoord dat helpt met de beveiliging en u toegang biedt. Deze gegevens zijn zichtbaar voor bestuur, trainers, commissies en (beperkt) door leden. 
  • Uitslagen: Van leden worden de uitslagen (afstand, tijd) vastgelegd. Deze info is alleen zichtbaar voor leden. Van deelnemers aan door MTK georganiseerde wedstrijden worden contactgegevens, geboortedatum, bankgegevens en afstand en tijd verzameld. Naam, sexe, leeftijdsklasse, afstand en tijd zijn openbaar toegankelijk.
  • Gezondheidsinformatie: Zoals hartslag en cadans. Deze informatie komt voornamelijk van derden zoals Strava. Voor het maken van een koppeling met de systemen van derden te leggen moet u uitdrukkelijk toestemming geven voor het delen van die informatie. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. Deze gegevens zijn zichtbaar voor trainers.
  • Foto's/audiovisueelmateriaal: Tijdens deelname aan trainingen of andere activiteiten kunnen foto's en ander audiovisueel materiaal worden gemaakt. Deze zijn openbaar. Een verzoek tot verwijdering kan je aan het bestuur richten.
  • Betalingsinformatie: Zoals bankrekeningnummer. Dit wordt gebruikt om de contributie en gelden voor deelname aan activiteiten te innen. Deze informatie is zichtbaar voor bestuur en ledenadministratie.

Uitslagen

Het opstellen van een klassement van deelnemers is inherent aan een competitie. Het maakt dus deel uit van de overeenkomst omtrent de deelname aan het evenement.

De resultaten worden gepubliceerd op de website van av MTK.

Verzoeken om uit de resultatenlijst te worden geschrapt zullen dus niet ingewilligd worden indien dit de resultaten zou beïnvloeden.

Heb je een prijs of medaille gewonnen dan heb je geen recht om uit de resultatenlijst te worden geschrapt. Andere deelnemers kunnen een verzoek richten tot wissen van hun deelnemersnummer, hun naam en voornaam, alsook leeftijd, zodat hun identificatie achteraf niet mogelijk is. Dat verzoek kan worden via de contactpagina worden gericht aan de wedstrijdcommissie. Een bewijs van identiteit kan worden gevraagd.

Foto's en dergelijke

Tijdens een training of evenement worden mogelijks foto’s, video’s en ander audiovisueel materiaal genomen. De meeste trainingen en evenementen zijn op een publiek toegankelijke plaats. Door deelname aan een training of evenement aanvaardt je dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal worden genomen waarop je zichtbaar bent, maar waarbij het beeldmateriaal niet rond uw persoon als centrale figuur wordt opgebouwd. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.

Er worden mogelijks ook foto’s en audiovisueel materiaal genomen, waarop u als centrale figuur wordt afgebeeld. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van deze foto’s en ’audiovisueel materiaal in brochures, op affiches en algemeen marketing materiaal en op de website voor de promotie en sfeerbeleving. U heeft het recht om het wissen van deze foto’s te vragen. Een bewijs van uw identiteit kan worden gevraagd.

E-mail berichtgeving (opt-out)

av MTK gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van av MTK. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

Bewaartermijnen

av MTK verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Neem je deel aan een door av MTK georganiseerd evenement dan worden jouw persoonsgegevens en eventuele uitslagen bewaard voor onbepaalde duur om je te kunnen informeren over de andere evenementen. Je hebt altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Als u de website bezoekt dan wordt een cookie opgeslagen op uw computer. Over het algemeen werken cookies en vergelijkbare technologieën door aan uw browser of apparaat een uniek nummer toe te wijzen dat buiten de av MTK website geen betekenis heeft. Wij gebruiken dit om te herkennen of u lid bent zodat u dit niet nogmaals hoeft in te voeren. Deze informatie wordt op de gebruikte computer (smartphone e.d.) opgeslagen. Bij uitloggen (of na enige tijd) wordt deze informatie weer gewist. Om toegang tot uw gegevens te voorkomen is het raadzaam, zeker als de computer door meerdere personen wordt gebruikt, om uit te loggen.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Om het verzamelen van informatie door middel van cookies of een andere gelijkwaardige technologie te beheren, kunt u de instellingen van uw browser of mobiele apparaat gebruiken. 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

De website (en daarmee de database met gegevens) wordt gehost door een hostingprovider (Sohosted b.v) Met deze partij is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, stellen wij uw persoonsgegevens niet beschikbaar aan derden. Uitzonderingen hierop zijn:

  • wettelijke verplichting
  • rechtelijk bevel
  • om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen, zoals in noodgevallen
  • waar je de informatie openbaar hebt gemaakt
  • indien nodig in het algemeen belang

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Op de website van av MTK staan links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de omgang van jouw gegevens door die websites/organisaties.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken